Resort spraw trudnych, bo bardzo pilnych

Rozmowa z Jolantą Fedak, minister pracy i polityki społecznej