Reprezentanci załóg nieuzwiązkowionych też mają swoje uprawnienia

Jeśli nie działają u ciebie związki, pewne decyzje podejmujesz w uzgodnieniu z innymi przedstawicielami załogi