Reforma służby zdrowia to najpilniejsze zadanie rządu

Przeprowadzenie reformy służby zdrowia to
najpilniejsze zadanie, z którym powinien uporać się rząd, tak
uważa prawie połowa Polaków (47 proc.).