Rada pracowników nie musi wiedzieć wszystkiego o przedsiębiorstwie

Nie przekazuj radzie pracowników
danych o zarobkach załogi, ale zapoznaj ją z informacjami o zwolnieniach grupowych w firmie i ich skutkach