Publicystyka „Rzeczpospolitej” na maturze z polskiego

Jednym z elementów tegorocznego egzaminu dojrzałości z języka polskiego na poziomie podstawowym był test na czytanie ze zrozumieniem, odnoszący się do opublikowanego na łamach „Rzeczpospolitej” tekstu Igora Jankego „Nieznośna szybkość bloga”.