PSL nie boi się przekazania szpitali

PSL nie odrzuca pomysłu przekształcenia szpitali w spółki.
Krytyczne są za to związki zawodowe