Przymiarka do likwidacji zakładów pracy chronionej

Wsparcie zatrudnienia ma polegać nie tylko na dofinansowaniu płacy, ale też na zapewnianiu pomocy w zakładzie. Z przepisów powinno zniknąć pojęcie niezdolności do pracy