Przełożony, który celowo dręczy swojego podwładnego, ponosi surowe konsekwencje

Pracodawca może naruszyć swoje podstawowe obowiązki wobec pracownika zarówno w sposób umyślny, jak i nieumyślny