Przekształcenia zakładu lub struktury personelu komplikują działanie rady pracowników

Nie wiadomo, jak należy postąpić z radami pracowników, gdy zmienia się stan załogi lub dochodzi do fuzji zakładów. Przepisy tego nie precyzują