Przedsiębiorcy należy się zasiłek opiekuńczy

Dobrowolnie ubezpieczeni mają prawo do płatnej opieki nad członkiem rodziny