Prezes może stać na czele komisji rehabilitacyjnej

Tylko fachowcy z potwierdzoną wiedzą i umiejętnościami zasiadają
w komisji opracowującej indywidualne programy rehabilitacjii