Premie i nagrody nieobowiązkowe w PKN

Zatrudnieni
w tym urzędzie zyskają o kilkaset złotych wyższe uposażenia i nowy dodatek specjalny. Nie dostaną
jednak więcej pieniędzy za pracę wykonywaną
w porze nocnej