Pracodawcy osób niepełnosprawnych mają kłopoty z rozliczaniem dofinansowań

Złożenie wniosku
po terminie może spowodować utratę
prawa do wsparcia za dany miesiąc