Pracodawca odpowiada za wiele uchybień wobec zatrudnionych

Za najpoważniejsze wykroczenia szefowi, który nie wywiązuje się ze swoich powinności wobec pracownika, grozi nawet 30 tys. zł grzywny. Musi się także liczyć z nagłym odejściem podwładnego z firmy