Pomoc dla bezrobotnych z Mazowsza

540 bezrobotnych z Mazowsza będzie mogło
znaleźć pracę od 1 czerwca przy zabezpieczeniu terenów zagrożonych
powodzią i lokalnymi podtopieniami. Na ten cel Samorząd
Województwa Mazowieckiego przeznaczy 3,7 mln zł.