Podwładny hojnie obdarowany przez szefa może stracić na pensji

Dobrym pracownikom przyznajemy oprócz pensji inne profity, np. drogie prezenty czy wycieczkę dla całej rodziny.
Często robimy im jednak niedźwiedzią przysługę. Od dodatkowych świadczeń musimy bowiem potrącić zwykle podatki i składki