Podwładnemu nie wolno konkurować z pracodawcą, ale może dodatkowo zarabiać