Po drugiej umowie na czas określony należy się stały angaż

Nie przedłużaj w nieskończoność umowy okresowej zawartej z jednym podwładnym. Ani się spostrzeżesz, jak przekształci się w stałe zatrudnienie