Piotr Semka: Stare grzechy rzucają długi cień

Przebieg sprawy biskupa Wiesława Meringa potwierdza głosy, że wewnątrzkościelna lustracja biskupów przeprowadzona została w wielu wypadkach jedynie pro forma.