Pijani Rusini nad Pjaną

W 1377 roku Arapsza, jeden z emirów Mamaja, zorganizował wyprawę na Ruś. Wieści o tym postawiły na nogi księcia suzdalsko-niżnonowgorodzkiego Dymitra Konstantynowicza i moskiewskiego Dymitra Iwanowicza.