Piąta kolumna sztuki

W 1964 roku nazwisko Rauschenberg było na ustach wszystkich. Wymawiane z nienawiścią przez piewców europejskiej tradycji, z czułością ? przez rosnące w siłę artystyczne zastępy Nowego Świata.