PFRON uprzedza o planowanej kontroli

Zanim PFRON sprawdzi pracodawcę otrzymującego pomoc z tytułu zatrudniania niepełnosprawnych, musi powiadomić o swoim przybyciu na siedem dni wcześniej