Odwołanie z zarządu zawsze poprzedza rozwiązanie umowy o pracę

Do kiedy rada nadzorcza jest władna rozwiązać umowę o pracę z odwołanym członkiem zarządu spółki kapitałowej ? zastanawia się Mariusz Piotrowski, doktor z Katedry Pracy i Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, radca prawny w Piotrowski i Wspólnicy Doradcy Prawni
sp.k. w Poznaniu