Nowy tomik Szymborskiej ukazał się w Sztokholmie

W Sztokholmie ukazał się najnowszy tomik
poezji Wisławy Szymborskiej, zyskując od razu świetne recenzje i
tytuł „poetyckiego bestselleru”.