Nowe dodatki w ochronie zdrowia

Uposażenia
pracowników w wojewódzkich zespołach
polityki zdrowotnej mogą wzrosnąć o 40 proc.