Nietrzeźwy podwładny nie może wykonywać obowiązków

Masz obowiązek odsunąć od pracy zatrudnionego, który stawił się w niej na lekkim rauszu. Nie wolno ci jednak zmuszać go do badań sprawdzających spożycie alkoholu