Nielegalnie zwolniony dostanie pieniądze tylko raz

Pracodawca, który wypłacił odprawę, nie musi płacić odszkodowania, gdy zwolnienie było niezgodne z prawem