Niekiedy w krótkim czasie należą się dwie jubileuszówki

Dwie nagrody jubileuszowe wypłacamy pracownikowi samorządowemu, który po ponad
12 miesiącach od wypłaty poprzedniej udokumentuje dłuższy staż zatrudnienia