Niedozwolone zapisy w umowach o kredyt hipoteczny

Banki wykorzystują nieświadomość klientów i stosują w umowach niedozwolone klauzule.