Nie wszystkim zatrudnionym dajemy wolne za 3 Maja

Urzędnicy państwowi nie skorzystają z wolnego dnia w zamian za świąteczną sobotę
3 Maja. Nie ma bowiem przepisu, który nakazywałby
stosowanie do nich tej reguły kodeksowej