Nie musisz wydawać zatrudnionemu zaświadczeń o kursach, jakie przebył

Czy pracodawca musi wydać zwolnionemu pracownikowi inne dokumenty niż świadectwo pracy? Chodzi np. o dokumenty potwierdzające uzyskane w czasie pracy kwalifikacje, zaświadczenia o ukończonych kursach czy wyniki badań lekarskich.