Najniższe wsparcie za konkretnego pracownika podajemy narastająco od początku roku

Wielką trudność sprawia czytelnikom ustalenie minimalnej wysokości wsparcia, jakie możemy uzyskać od PFRON na daną osobę