Nacjonalista znieważa świętego Stefana

Między Słowacją i Węgrami znów iskrzy: lider słowackich narodowców znieważył
węgierskiego bohatera
narodowego