Musimy uzyskać akceptację rady pracowników na pozbycie się jego działacza

Zanim podejmiesz decyzję
o rozstaniu z pracownikiem zasiadającym w radzie, spytaj o to całe gremium. Bez jego zgody nie jest to bowiem możliwe