Musimy niekiedy uzupełnić zatrudnionemu podstawę ekwiwalentu za urlop

Wynagrodzenie brane do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop w miesiącu,
kiedy podwładny chorował lub wypoczywał,
dopełniamy do kwoty należnej za cały miesiąc