Minister Morin broni planów redukcji sił zbrojnych

Szef francuskiego resortu obrony Herve
Morin opowiedział się za odchudzeniem sił zbrojnych.
Według niego nie spowoduje to, że Francja będzie grać drugie skrzypce przy innej europejskiej potędze militarnej – Wielkiej Brytanii.