Mimo spowolnienia bezrobocie nie musi rosnąć

Firmy potrafią amortyzować wpływ niewielkich szoków rynkowych, by chronić zatrudnienie i dochody pracowników – wynika z „Badanie ankietowego rynku pracy. Raport 2011″ – opracowanego przez NBP.