Mer Moskwy Jurij Łużkow osobą niepożądaną

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zabroniła wjazdu na ukraińskie terytorium merowi Moskwy Jurijowi Łużkowowi za podważanie terytorialnej
integralności Ukrainy.