Menedżerki z importu

1300 menedżerek może być potrzebnych w europejskich radach nadzorczych w najbliższych 2-3 latach na skutek wprowadzenia parytetów