Medycy z poszczególnych placówek naukowych mają różne dniówki robocze

W jednym instytucie zdrowotnym lekarz pracuje siedem godzin 35 minut dziennie, natomiast w innym osiem godzin. Placówka,
która wprowadza krótszy dzień pracy, czyni to
na własne ryzyko. Galimatias przepisów pogłębiają odmienne stanowiska urzędów