Matematyka nieceniona

Licealna matematyka nie daje obecnie podstaw do wykładania ekonomii na poziomie akademickim. A maturę można zdawać nawet z wiedzy o tańcu, ale nie
z podstaw przedsiębiorczości ? pisze były rektor Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie