Maj: Poznać wartość pracy

Dzięki Marianowi ze Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes z Nowej Huty Piotrek poznaje tajniki bycia dobrym i kompetentnym pracownikiem. Uczy się też radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.