Kryzysy omijają najlepiej opłacanych

Ostatni kryzys w krajach Unii, gdzie od 2008 roku ubyło pięć milionów miejsc pracy, przyspieszył zmiany w strukturze zatrudnienia