Krótszy tydzień czasu pracy musi wynikać z angażu

Można zastrzec w regulaminie wydłużenie dniówki roboczej nawet do 12 godzin. Krótszy tydzień pracy wprowadzamy już jednak tylko w umowie o pracę i wyłącznie na wniosek podwładnego