Kiedy wolno z dnia na dzień rozwiązać umowę z chorym

Pracownik powinien uprzedzić szefa o przyczynie i przewidywanej absencji, jeżeli powód tej nieobecności jest z góry wiadomy lub możliwy do przewidzenia