Kiedy podatek i składki od świadczeń dla załogi

Danuta Denkiewicz, doradca podatkowy