Kaci Warszawy żyją, czy zostaną osądzeni?

Mordowali cywilów podczas powstania warszawskiego. Od wojny nikt ich nie niepokoił