Jak zatrudniamy i zwalniamy członków władz spółek

Kandydaci na prezesów czy innych członków zarządów muszą się cieszyć nieposzlakowaną opinią. O starających się posady w spółkach Skarbu Państwa, wymaga się jeszcze szerokiej wiedzy merytorycznej