Jak zatrudniamy bezrobotnych

Na pytania dotyczące refundacji wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych oraz organizowania prac interwencyjnych odpowiada Maciej Bątkiewicz, Dział Aktywizacji Rynku Pracy w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy