Jak sprawiedliwie i obiektywnie oceniać pracowników

Gdy zależy ci na szacunku i dobrych
relacjach z pracownikami, traktuj ich równo i bezstronnie.
Zyskasz w ten sposób także przychylność inspektora pracy